W projekcie "Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności i niezależności" uczestniczyło 30 beneficjentów. Podczas grupowego i indywidualnego wsparcia terapeutycznego uczestników były realizowane cele i zadania zawarte w Indywidualnym Planie Działania.

Wsparcie indywidualne odbywało się podczas wszystkich zajęć w zależności od możliwości i umiejętności uczestników. Była to pełna lub częściowa obsługa, pomoc, nadzór w formie praktycznego działania lub kierowania werbalnego. Indywidualne wsparcie realizowane było podczas zajęć rehabilitacyjno terapeutycznych.

 

Rodzaje realizowanych zajęć:

 1. Zajęcia z samoobsługi
  - trening samodzielnego i estetycznego jedzenia,
  - trening czystości
  - nauka współdziałania podczas ubierania i rozbierania.
 2. Rozwijanie funkcji poznawczych
  - stymulacja smakowo-węchowa: (słodki, słony, kwaśny, gorzki, pokarm stały, płynny i półpłynny, ciepły i zimny, twardy i miękki, zapachy: owoców, warzyw, olejków, przyrody, wydobywające się z pomieszczeń).
  - stymulacja dotykowa (wykorzystywanie elementów metod do masażu twarzy, kończyn, masaż różnymi powierzchniami i fakturami, masaż kończyn dłońmi terapeuty, automasaż podczas leżenia na różnych powierzchniach).
  - stymulacja słuchowa (dźwięki otoczenia, odgłosy wydawane przez różne przedmioty, tworzywa, instrumenty, wytwarzanie dźwięków nogami, rękami, przechodzącymi przez gardło, słuchanie różnej muzyki, piosenek, bajek muzycznych, osłuchanie się ze swoim imieniem, członków rodziny i kolegów, nazwami przedmiotów z najbliższego otoczenia).
  - stymulacja wzrokowa (koncentracja na bodźcach świetlnych, kolorach, poruszających się przedmiotach i osobach).
  - integracja poszczególnych zmysłów (stymulacja polisensoryczna według pór roku, zajęcia z żywiołem, zajęcia w Sali Doświadczania Świata, spacery po okolicy, spotkania integracyjne).
 3. Usprawnianie motoryki
  - zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej
  - zajęcia manipulacyjno - konstrukcyjne
  - zajęcia ruchowe - elementy metod Knillów, Sherborne.
  - nauka prawidłowej postawy podczas leżenia, stania, siedzenia, chodzenia.
  - muzyczno - rytmiczne
 4. Zajęcia z zakresu uspołecznienia
  - trening umiejętności korzystania z instytucji użytku publicznego
  - wyjście do kina, teatru, kawiarni
  - wyjścia na spacer
  - spotkania informacyjne z policjantem, bibliotekarką, pielęgniarką
 5. Zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne
  - trening ekonomiczny związany z wyjściem do sklepu
  - trening kulinarny
  - trening porządkowy
  - trening obsługi sprzętu AGD
  - trening umiejętności dbania o odzież osobistą.

Wszystkie założone w projekcie cele zostały zrealizowane.

Celem zajęć kulinarnych jest rozwijanie u beneficjentów zdolności i zainteresowań kulinarnych, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej oraz wdrażanie do aktywnego spędzenia czasu wolnego. Podczas zajęć podopieczni mają możliwość zapoznania się z zasadami gotowania, nauczyć się w sposób praktyczny przygotowywania potraw jak również podstawowych, niezbędnych technik pracy w kuchni. Zajęcia kulinarne stwarzają okazję do dzielenia się wrażeniami z domowych obserwacji dotyczących różnych potraw, przepisów. Podczas działań uczestnicy dbają o estetykę i higienę całego otoczenia. Poprzez kulinarną zabawę zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe, nieznane smaki i mają możliwość samodzielnie przygotować dla siebie posiłek. Uczestnicy podczas zajęć kulinarnych przygotowali m.in. sałatki, kanapki, pizzę, kisiel, a także piekli ciasteczka.

W ramach zajęć integracyjnych uczestnicy mają okazję poznać normy postępowania w danym środowisku, wartości. Kształtują również swoją osobowość poprzez odpowiednie zachowania. Podczas wyżej wspomnianej aktywności beneficjenci mają możliwość przebywania w swoim gronie oraz poznawania się na płaszczyźnie zazwyczaj innej niż na co dzień (wyjście na spacer, do kina, do restauracji, do sklepu w ramach treningu ekonomicznego).

Zajęcia porządkowe odbywają się w formie grupowej, ich zasadniczym celem jest rozwijanie i wzmacnianie samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego oraz uzyskania maksymalnej niezależności życiowej u podopiecznych. W czasie treningów beneficjenci wykonują czynności porządkowe, dzięki czemu doskonalą umiejętności tj. zamiatanie, odkurzanie, ścieranie kurzu czy zmywanie podłóg. Ponadto poznają środki czystości i wiedza jak je właściwie wykorzystać. Podopieczni pod nadzorem terapeuty uczą się segregacji brudnej odzieży, prania ręcznego oraz prania w pralce, a także doboru właściwego programu piorącego.

Podczas zajęć sportowych beneficjenci usprawniają procesy motoryczne, rozwijają autoorientację, wspomagają rozwój spostrzegania, a także odreagowują. W czasie tych zajęć podopieczni trafiają piłką do celu, pokonują tory przeszkód, biegają na bieżni, jeżdżą na rowerkach stacjonarnych, grają w hokeja, a także w piłkę nożną. Te aktywności wyzwalają w nich pozytywną energię, dają poczucie bezpieczeństwa, zaufania i integracji, mają charakter ogólnorozwojowy.

Kolejny okres realizacji projektu "Mieszkania treningowe drogą do samodzielności i niezależności"

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. - 31.03. 2021 r.

Wartość projektu: 271 000,00 zł

Wartość dofinansowania PFRON: 257 545,00 zł

 

Beneficjentami projektu jest 30 beneficjentów (osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). Podczas grupowego i indywidualnego wsparcia terapeutycznego realizowane są cele i zadania zawarte w Indywidualnym Planie Działania.

 

Rodzaje zajęć:

 

Zajęcia z samoobsługi:

 • trening samodzielnego i estetycznego jedzenia,
 • trening czystości,
 • Nauka współdziałania podczas ubierania i rozbierania.

 

Rozwijanie funkcji poznawczych

 • stymulacja smakowo-węchowa: (słodki, słony, kwaśny, gorzki, pokarm stały, płynny i półpłynny, ciepły i zimny, twardy i miękki, zapachy: owoców, warzyw, olejków, przyrody, wydobywające się z pomieszczeń).
 • stymulacja dotykowa (wykorzystywanie elementów metod do masażu twarzy, kończyn, masaż różnymi powierzchniami i fakturami, masaż kończyn dłońmi nauczyciela, automasaż podczas leżenia na różnych powierzchniach).
 • stymulacja słuchowa (dźwięki otoczenia, odgłosy wydawane przez różne przedmioty, tworzywa, instrumenty, wytwarzanie dźwięków nogami, rękami, przechodzącymi przez gardło, słuchanie różnej muzyki, piosenek, bajek muzycznych, osłuchanie się ze swoim imieniem, członków rodziny i kolegów, nazwami przedmiotów z najbliższego otoczenia).
 • stymulacja wzrokowa (koncentracja na bodźcach świetlnych, kolorach, poruszających się przedmiotach i osobach).
 • integracja poszczególnych zmysłów (stymulacja polisensoryczna według pór roku, zajęcia z żywiołem, zajęcia w Sali Doświadczania Świata, spacery po okolicy, spotkania integracyjne).

 

Usprawnianie motoryki

 • zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej
 • zajęcia manipulacyjno - konstrukcyjne
 • zajęcia ruchowe - elementy metod Knillów, Sherborne.
 • nauka prawidłowej postawy podczas leżenia, stania, siedzenia, chodzenia.
 • muzyczno - rytmiczne

 

Zajęcia z zakresu uspołecznienia

 • trening umiejętności korzystania z instytucji użytku publicznego
 • wyjście do kina, teatru, kawiarni
 • wyjścia na spacer
 • spotkania informacyjne z policjantem, bibliotekarką, pielęgniarką

 

Zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne

 • trening ekonomiczny związany z wyjściem do sklepu
 • trening kulinarny
 • trening porządkowy
 • trening obsługi sprzętu AGD
 • trening umiejętności dbania o odzież osobistą.

Uczestnicy projektu pn. "Mieszkanie treningowe drogą do samodzielności i niezależności" realizują Indywidulane Programy Działania. W trakcie treningu umiejętności życia codziennego nabywają i doskonalą umiejętności z zakresu samoobsługi, planowania i realizacji zakupów, przygotowywania posiłków i wykonywania prac porządkowych. Z kolei każde wyjście z mieszkania jest związane z realizacją treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych i obejmuje nawiązywanie kontaktów z ludźmi, umiejętność bycia aktywnym członkiem grupy poza rodziną, umiejętność pełnienia różnych ról społecznych oraz załatwiania spraw z nimi związanych, orientację w środowisku społecznym, umiejętność organizowania sobie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań.

W wyniku przeprowadzonej akcji informacyjnej i rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym 12 kobiet i 18 mężczyzn.