Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową, która reprezentuje interesy i działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, ich rodzin oraz opiekunów prawnych. Siedzibą naczelnych władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

W celu zapoznania się z pełną treścią statutu Stowarzyszenia zapraszamy do odnośnika › Statut do Pobrania

W celu zapoznania się z treścią Regulaminu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2019 r. zapraszamy do odnośnika › Pobierz regulamin

W celu zapoznania się z treścią Regulaminu Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Krośnie przyjętego w dniu 22.06.2023 r. zapraszamy do odnośnika › Pobierz regulamin

W celu zapoznania się z treścią Regulaminu Komisji Rewizyjnej Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przyjętego Uchwałą CKR z dnia 25.11.2016 r. z mocą obowiązującą od 1.03.2017 r. zapraszamy do odnośnika
Pobierz regulamin

Przedstawiamy program wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną na lata 2023-2027 w PSONI Koło w Krośnie. Zapraszamy do odnośnika › Pobierz treść programu

Osoby chętne do powiększenia grona członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zachęcamy do złożenia deklaracji członkowskiej. W tym celu należy złożyć w formie pisemnej deklarację członkowską z prośbą o przyjęcie na członka PSONI.

Wzór deklaracji jest przygotowany do pobrania z odnośnika › Pobierz Deklaracja Członkowska.