Elektorem Koła od 1991 roku jest Pani Joanna Janocha.

 

I kadencja: 1991-1995
Przewodniczący - Andrzej Janocha
Wiceprzewodnicząca - Stanisława Kobak
Sekretarz - Waldemar Stahl
Skarbnik - Barbara Folta
Członkowie - R. Myszkal, M. Peszko, K. Ziemiańska, M. Zwierzyna
Komisja Rewizyjna: A. Anczakowski, M. Bosowski, A. Leńska

 

II kadencja: 1995-1999
Przewodnicząca - Barbara Famielec
Wiceprzewodnicząca - Bożena Gromek
Sekretarz - Anna Kwilosz-Kosecka
Skarbnik - Krystyna Zima
Członkowie - B. Gorczyczewska, S. Reczkowski, A. Turek
Komisja Rewizyjna: B. Wojnar, W. Michna, I. Klara

 

III kadencja: 1999-2003
Przewodnicząca - Anna Lipińska
Wiceprzewodnicząca - Bożena Gromek
Sekretarz - Krystyna Zima
Skarbnik - Krystyna Jajeśnica
|Członkowie - I. Cynkar, W. Czekański, S. Inglot, M. Kuczek, Z. Zarych
Komisja Rewizyjna: A. Kwilosz-Kosecka, W. Michna, W. Woźniak

 

IV kadencja: 2003-2007
Przewodnicząca - Anna Lipińska
Wiceprzewodnicząca - Krystyna Zima
Sekretarz - Czesław Pleśniarski
Skarbnik - Krystyna Jajeśnica
Członkowie - K. Cząstkiewicz, B. Gromek, M. Habrat, A. Mikosz, A. Turek
Komisja Rewizyjna: A. Kwilosz-Kosecka, W. Woźniak, R. Pelc

 

V kadencja: 2007-2011
Przewodniczący - Grzegorz Bliźniak
Wiceprzewodniczący - Zbigniew Hus
Sekretarz - Elżbieta Pelc
Skarbnik - Wanda Janas
Członkowie - A. Jastrzębska, L.Kurowska, M.Giemza-Wojnar
Komisja Rewizyjna: M. Wierzbicka, A. Mołdoch, R. Betlej

 

VI kadencja: 2011 - 2015
Przewodniczący - Grzegorz Bliźniak
Wiceprzewodniczący - Zbigniew Hus
|Sekretarz - Marta Giemza-Wojnar
Skarbnik - Anita Jastrzębska
Członkowie - L. Bożek, W. Janas, E. Pelc
Komisja Rewizyjna: Cz. Pleśniarski, K. Cząstkiewicz, I.Klara

 

VII kadencja: 2015 - 2019
Przewodniczący - Grzegorz Bliźniak
Wiceprzewodniczący - Zbigniew Hus
Sekretarz - Anita Jastrzębska
Skarbnik - Marta Giemza-Wojnar
Członkowie - A. Celej, K. Ligęzka, K. Gruszka
Komisja Rewizyjna: M. Długosz, W. Stahl, B. Bondaronek

 

VIII kadencja: 2019 - 2023
Przewodniczący - Grzegorz Bliźniak
Wiceprzewodniczący - Zbigniew Hus
Sekretarz - Małgorzata Jagieła
Skarbnik - Wojciech Krężałek
Członkowie - M. Giemza-Wojnar, A. Jastrzębska, J. Lepak
Komisja Rewizyjna: M. Długosz, K. Gruszka, J. Rachwał

 

IX kadencja: 2023- 2027
Przewodniczący - Grzegorz Bliźniak
Wiceprzewodniczący - Zbigniew Hus
Sekretarz - Marta Giemza-Wojnar
Skarbnik - Wojciech Krężałek
Członkowie - M. Jagieła, A. Jastrzębska, M. Michalska
Komisja Rewizyjna: J. Janocha, E. Galej, G. Machoń