Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to najstarsza i największa organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność ludzką, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie oraz wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

 

Krośnieńskie Koło Stowarzyszenia w bieżącym roku obchodzi jubileusz 35-lecia ruchu rodziców. Z tej okazji chcemy przypomnieć Państwu historię naszej organizacji oraz ludzi, bez zaangażowania których nie byłoby dzisiaj naszych placówek, zakładów pracy i innych form wsparcia.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego pt.
"Włączeni w życie, powstały w ramach obchodów 50.lecia działalności PSONI"

 

 

Jak to się zaczęło?

Pierwsze, nieformalne spotkania rodzin dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną odbywały się na przełomie lat 1962 i 1963. W tamtym czasie, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, nie było żadnych propozycji. Nie pozostawały w zainteresowaniu nauki, w związku z czym ani lekarze, ani pedagodzy, psycholodzy, ani inni specjaliści nie znali metod pracy i ich wspierania.

 

... dowiedz się więcej

 


W Krośnie zaczęło się od…, czyli historia pisana życiem

Historia PSONI Koło w Krośnie zaczyna się w latach 1980/1981, kiedy przemiany społeczne zachodzące w Polsce zmieniły postawy oraz uświadomiły rodzicom możliwość dochodzenia praw dla swoich dzieci. Tak powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie. Początkowe działania rodziców wspierane były przez pracowników ZW TPD.

 

... dowiedz się więcej