W dniu 11 kwietnia 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PSONI Koło w Krośnie. W Zebraniu wzięło udział 108 członków Koła. W trakcie Zebrania Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Koła w roku 2014, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła oraz sprawozdanie z kadencji Zarządu Koła.  Następnie w głosowaniu tajnym Walne Zebranie Członków Koła dokonało wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2015-2019, tj. Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną oraz Elektora. Nowe władze Stowarzyszenia ukonstytuowały się następująco:

 

Zarząd Koła PSONI w Krośnie:

 • Przewodniczący Zarządu Koła - Grzegorz BLIŹNIAK
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Koła - Zbigniew HUS
 • Skarbnik - Marta GIEMZA-WOJNAR
 • Sekretarz - ANITA JASTRZĘBSKA
 • Członek - Alina CELEJ
 • Członek - Katarzyna LIGĘZKA
 • Członek - Krzysztof GRUSZKA

 

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca Komisji - Małgorzata DŁUGOSZ
 • Sekretarz Komisji - Bolesław BONDARONEK
 • Członek - Waldemar STAHL

 

Elektor Koła:

 • Joanna JANOCHA