Mieszkańcy mieszkania wspomaganego w Potoku wzięli udział w pikniku rodzinnym, którego organizatorem była OSP Potok. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji m.in. skoki spadochronowe, jak również występy artystyczne przygotowane przez uczniów SP w Potoku i okolic. Wszyscy wspaniale się bawili. Po powrocie do domu wymieniali się uwagami na temat wyjścia i wspominali wydarzenia do późnych godzin wieczornych. Samo wyjście było też okazją do praktycznego treningu spędzania czasu wolnego oraz nabywania umiejętności społecznych.

Wczoraj w Mieszkaniu wspomaganym w Potoku gościliśmy przedstawicieli UM Krosna - Panią Julitę Jaśkiewicz Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia wraz z pracownikami Wydziału - Panią Anną Dziadosz i Panią Marią Habrat. Mieszkańcy z dumą zaprezentowali swoje mieszkanie, opowiadali o swoim życiu, planach i marzeniach.

Na co dzień mieszkańcy w swojej diecie starają się przestrzegać zasad prozdrowotnego odżywiania. Jednak dziś dwójka z nich: Pan Grzegorz i Pani Małgorzata, wymarzyła sobie frytki na kolację. Jednak marzenia się same nie spełniają, trzeba dążyć do ich spełnienia w związku z czym oboje ochoczo zabrali się do pracy. Wspólnie wybrali odpowiednią ilość ziemniaków, a następnie Małgorzata zabrała się za ich obieranie a Grzegorz krojenie na kształt frytek. Następnie pod nadzorem asystentów uruchomili i obsługiwali frytkownicę. Żadna z kolacji do tej pory nie była tak dobra jak dzisiejsza, ponieważ ta była przyrządzona całkowicie samodzielnie.

Przyszła do nas upragniona wiosna. Mieszkańcy domu w asyście osób wspierających zabrali się za wiosenne porządki wokół mieszkania. Pierwszym etapem prac było zbieranie połamanych gałęzi drzew z naszego pięknego, ale także dużego ogrodu, a także zamiatanie podjazdu i parkingu. Praca przebiegała płynnie i w wesołej atmosferze.

Mieszkanie wspomagane w Potoku jest formą mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zostało utworzone w maju 2017 r. ze środków EFS. Aktualnie mieszka w nim 12 osób z niepełnosprawnością.

W mieszkaniu realizowane są usługi będące kontynuacją założeń projektu RPO WP (Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer konkursu : RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 2014-2020). Mieszkańcy korzystają z usług wspierających pobyt w formie usług asystenckich, opiekuńczych i wspierających aktywność poprzez realizację treningów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Usługi wspierające realizowane są zgodnie z indywidualnym programem wsparcia. Program jasno określa obszary wymagające wsparcia oraz ich częstotliwość.

Usługi te obejmują treningi umiejętności praktycznych, higieny, samoobsługi, finansowy, zarządzania mieszkaniem, kulinarny, umiejętności spędzania czasu wolnego, interpersonalny, umiejętności społecznych, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. Zajęcia te pozwalają na nabywanie bądź doskonalenie umiejętności potrzebnych w samodzielnym i niezależnym życiu. Podczas zajęć kształtowane i doskonalone są następujące umiejętności: umiejętność nawiązywania kontaktów z otoczeniem, orientacja w środowisku społecznym i rodzinnym, doskonalenie samoobsługi w zakresie mycia, ubierania się, toalety, jedzenia. Podczas zajęć stosowane są metody i formy pracy dobrane do rodzaju niepełnosprawności, poziomu funkcjonowania mieszkańców.

Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.

 

Opiekun mieszkania: Kamil KUBAL
38-404 Krosno, Potok 45 a
tel. 512 222 938