Wydarzenia i aktualności

 

W dniu 4 listopada 2022 r. Zarząd PSONI Koło w Krośnie zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinasowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ w ramach pilotażu standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W ramach realizacji umowy PFRON przekaże środki finansowe w łącznej kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń WTZ oraz zakup wyposażenia.

Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Fundacją Jadwigi oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG

 

Logotypy

Logotypy

Tradycją naszej stowarzyszeniowej wspólnoty jest coroczna wycieczka. To połączenie wypoczynku i turystyki z integracją. W tym roku w dniach 19 – 21 października członkowie naszego Stowarzyszenia zwiedzili urokliwy i magiczny Wrocław.

 

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że w VII edycji Konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej nasze Koło zwyciężyło w dwóch kategoriach:

- w kategorii "Podkarpacki Animator Ekonomii Społecznej” nagrodę otrzymał Pan Adam Józefczyk - kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 PSONI Koło w Krośnie,

- w kategorii "Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej" główna nagroda trafiła do Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie.

Kreatywność i zaangażowanie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie nie zna granic. To właśnie oni są inicjatorami utworzenia BULODROM-u, który przy pomocy uczestników zajęć własnoręcznie wykonali w ŚDS-iowym ogrodzie.

Dziękujemy pracownikom ŚDS w Krośnie za utworzenie tego innowacyjnego miejsca do relaksu, rehabilitacji i bycia RAZEM.

 

Dzisiaj odbyło się losowanie drużyn do poszczególnych grup, w których prowadzone będą rozgrywki Turniejowe. Do fazy finałowej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Pozostałe zespoły rozegrają mecze o kolejne miejsca w turnieju. Zwycięzcy rozgrywek fazy pucharowej zagrają o pierwsze miejsce, w tym roku o Puchar Zarządu PSONI Koło w Krośnie.

W dniu 14 października 2022 r. odbędzie się wielkie wydarzenie sportowe - Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tegorocznym Turniejem rozpoczniemy obchody 40-lecia działalności PSONI Koło w Krośnie.

W rozgrywkach weźmie udział osiem drużyn z Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu województwa podkarpackiego. Łącznie 115 osób, w tym : 92 osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zawodnicy zostaną podzieleni na 2 grupy z których zwycięzcy rozegrają mecz finałowy o Puchar Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.

 

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Krosno 2022