Wydarzenia i aktualności

 

Zarząd Koła PSONI Koło w Krośnie w dniach 08.10.2019 - 10.10.2019 organizuje dla członków Stowarzyszenia trzydniową wycieczkę do Augustowa, stolicy Litwy Wilna oraz do Puszczy Białowieskiej.

 

Program wycieczki › do pobrania

W poniższym linku znajdują się szczegółowe informacje o świadczeniu uzupełniającym › zus.pl

Posiadamy wolne miejsce na rehabilitację dziecka w wieku 0-9 lat z orzeczoną niepełnosprawnością. W ramach projektu dzieci korzystają ze specjalistycznych zajęć dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychorozwojowych i możliwości psychofizycznych. Zajęcia są prowadzone przez psychologa, logopedę, pedagoga i fizjoterapeutę. Udział w projekcie jest nieodpłatny.

 

Kontakt : Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku tel. 13 43 606 44 lub PSONI Koło w Krośnie tel. 13 43 271 16

W Ośrodku Wczesnej Interwencji w Potoku realizujemy projekt współfinansowany ze środków PFRON pn. "Lepszy start szansą na niezależność". Korzysta z niego 50 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Aby zapewnić dzieciom regularną rehabilitację musimy wnieść do projektu wkład własny w wysokości 12.000 zł.

 

PROSIMY O POMOC, WAŻNA JEST KAŻDA ZŁOTÓWKA !

Mieszkańcy Mieszkania Wspomaganego w Potoku otrzymali darowiznę rzeczową od Amway Polska. Przekazanie produkty zostaną wykorzystane do higieny osobistej oraz utrzymania czystości mieszkania.

Serdecznie dziękujemy Amway Polska za zrozumienie naszych potrzeb i przekazaną darowiznę. W obecnej sytuacji, gdy nie mamy żadnego dofinansowania do utrzymania mieszkania, ten gest ma wyjątkowo duże znaczenie.

Od czerwca PSONI Koło w Krośnie realizuje 3 nowe projekty adresowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną:

 

  1. Projekt pn. "Czas na samodzielność" współfinansowany przez powiat krośnieński, którego celem jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Realizowany będzie poprzez prowadzenie regularnych zajęć w formie grupowych treningów samodzielności i zaradności życiowej obejmujących nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w samodzielnym i niezależnym życiu. Okres realizacji: 1.06.2019 r. – 30.11.2019 r.