Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krosna nr 6/2013 z dnia 12.06.2013 r., w dniu 16 czerwca 2013 r. przeprowadziło zbiórkę publiczną. Zbiórka prowadzona była podczas „Dni Krosna - Miasta Szkła” na terenie miasta Krosna (krośnieński rynek) w formie sprzedaży przedmiotów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku zbiórki zebrano kwotę 596 zł.

Zebrane środki pieniężne zostaną w całości przeznaczone na zakup materiałów do terapii do bezpośredniego użytku przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.