W spotkaniu Członków Stowarzyszenia, w dniu 23 listopada 2013 r. wzięło udział 84 osoby, czyli 53% wszystkich członków. W trakcie spotkania Pani Prezes Joanna Janocha przypomniała historię Stowarzyszenia, a Pan Andrzej Janocha omówił początkowy okres działalności naszego Koła. Następnie Przewodniczący Zarządu Koła – Pan Grzegorz Bliźniak szczegółowo wprowadził zebranych w problematykę związaną ze zmianą nazwy i logo Stowarzyszenia. Po zamknięciu dyskusji członkowie Stowarzyszenia przystąpili do głosowania nad zmianą nazwy PSOUU. Po krótkiej przerwie odbyła się projekcja filmu pt. „Droga do samodzielności” ukazującego codzienne problemy osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także plany i marzenia związane z przyszłością. Po obejrzeniu filmu wywiązała się dyskusja a temat kierunków rozwoju naszej organizacji. Zarząd Koła PSOUU w Krośnie serdecznie dziękuje za przybycie na zebranie, a tym samym aktywny udział w życiu naszego Koła.