Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie serdecznie zaprasza na spotkanie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2013 r. (sobota) o godz. 10:00 w budynku Zespół Placówek Oświatowych przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a.

Tematem spotkania będzie:

  1. dyskusja na temat przyszłości naszej organizacji, kierunków działań i dalszego rozwoju,
  2. zebranie opinii od członków Koła na temat zmiany nazwy i logo Stowarzyszenia.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie w terminie do dnia 20 listopada 2013r. swojego udziału w spotkaniu (u kierownika placówki, do której uczęszcza dziecko lub w siedzibie Zarządu – tel. 13/ 43 271 16).

Dla uczestników spotkania przewidziany jest posiłek i drobny upominek.

Ze względu na wagę omawianych spraw oraz przyszłość naszych placówek - Zarząd Koła PSOUU w Krośnie zwraca się z prośbą o niezawodne przybycie. Obecność na zebraniu każdego członka Stowarzyszenia będzie wyrazem jego odpowiedzialności i troski o własne dziecko.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie