W imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną będących pod opieką naszego Koła, serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły działalność Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1% swojego podatku. Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na rehabilitację i terapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi chorobami i kalectwami.

Szanowni Państwo! Dziękujemy za każdą wpłatę, Wasz gest zwiększa szanse osób z niepełnosprawnością intelektualną na godne życie.

Zarząd PSOUU Koło w Krośnie