Zarząd Koła PSOUU w Krośnie w dniu 22 czerwca 2013 r. organizuje XI Rejs Żeglarsko-Turystyczny po Jeziorze Solińskim. Zgłoszenia do udziału w Rejsie przyjmowane są do dnia 29 maja 2013 r. u kierowników placówek (prosimy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL).

Koszt udziału jednej osoby – 15 złotych.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie udziału osoby niepełnosprawnej i maksymalnie 2 osób towarzyszących (rodziców).

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie