Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie w dniu 5 lutego 2012 r. podczas koncertu charytatywnego przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie sprzedaży przedmiotów wykonanych przez osoby niepełnosprawne.

W wyniku zbiórki pozyskano kwotę 21.745,66 zł . Zbiórka nie została obciążona żadnymi kosztami.

Zebrane środki pieniężne zostały w całości przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

 Zarząd Koła PSOUU w Krośnie.