W dniach 17-18.04.2012r. o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16 (budynek OREW) odbędzie się szkolenie dla pracowników PSOUU w Krośnie nt. „Mediacje. Rozwiązywanie konfliktów”:

  1. w dniu 17.04.2012 r. Grupa I - pracownicy OWI i OREW
  2. w dniu 18.04.2012 r. Grupa II - pracownicy WTZ i ŚDS.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Bożena Rospond.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.04.2012 r. u kierowników placówek.

 Zarząd Koła PSOUU w Krośnie