Szanowni Państwo!

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, które odbędzie się w dniach 28-29 styczna 2012 r. w Dworze Ostoja w Klimkówce.

W programie spotkania – warsztaty integracyjne, sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia, omówienie aktualnych przepisów prawnych dotyczących pobytu uczestników w placówkach PSOUU, spotkanie karnawałowe przy muzyce.

Koszt udziału:

  1. dla członka Stowarzyszenia lub jego współmałżonka - 20 zł/osoba,
  2. dla pozostałych osób – 50 zł/osoba.

Dojazd – autokarem, spod budynku OREW.
W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość zapewnieniem opieki czasowej dla dziecka w formie pobytu na treningu mieszkalnictwa.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu wraz z informacją o korzystaniu z dojazdu oraz pobytu dziecka na treningu proszę złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2012 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą u kierownika placówki, do której uczęszcza Wasze Dziecko lub w siedzibie Stowarzyszenia p. nr 24.

Szczegółowe informacje o godzinie wyjazdu wraz z programem pobytu zostaną podane po zakończeniu przyjmowana zgłoszeń.

Przewodniczący Zarządu Koła PSOUU w Krośnie
Grzegorz Bliźniak