W dniach 28-29 stycznia 2012 r. w Dworze Ostoia w Klimkówce odbyło się spotkanie integracyjno - szkoleniowe dla rodziców i opiekunów zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie. Tematem szkolenia była „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie szansą na lepszą jakość życia”. W spotkaniu wzięło udział 40 osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy szkolenia skorzystali z warsztatów integracyjnych, wysłuchali wykładów na temat spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia, zapoznali się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi pobytu uczestników w placówkach PSOUU oraz formami i metodami aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Byli również aktywnymi uczestnikami panelu dyskusyjnego z osobami niepełnosprawnymi aktywnymi zawodowo. Spotkanie połączone było z zabawą karnawałową przy muzyce.

Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie z zakresu wspierania ich w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego poprzez wymianę praktycznych doświadczeń. Dzięki wspaniałym prelekcjom, pokazom slajdów oraz wymianie doświadczeń rodzice mogli się przekonać, że ich dzieci pomimo swojej niepełnosprawności są w stanie wykonywać użyteczną pracę.