Szanowni Państwo.

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na swoim pierwszym posiedzeniu w kadencji 2012 – 2016 odbytym w dniu 23 maja 2012 r. ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Joanna Janocha
 2. Wiceprezes – Stanisława Syller
 3. Wiceprezes – Monika Zima-Parjaszewska
 4. Wiceprezes – Marian Jagiełka
 5. Sekretarz – Jolanta Janik
 6. Skarbnik – Mieczysław Kowalczyk
 7. Członek – Grzegorz Bliźniak
 8. Członek – Krzysztof Cichuta
 9. Członek – Andrzej Domagała
 10. Członek – Wojciech Gajewski
 11. Członek – Przemysław Momot
 12. Członek – Zofia Pągowska
 13. Członek – Jacek Piechota
 14. Członek – Ewa Surowiec
 15. Członek – Zofia Trochimowicz-Warga

Wszystkim członkom Zarządu Głównego PSOUU serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sił do pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie