Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie zaprasza pełnoletnie osoby niepełnosprawne intelektualnie, zamieszkałe na terenie miasta Krosna do udziału w zadaniu publicznym p.n. „Zróbmy coś dla siebie” - wsparcie i stymulacja umiejętności społeczno - zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach zajęć prowadzone będą: warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, trening umiejętności społeczno - zawodowych oraz praktyczne szkolenie gastronomiczne.

Zadanie realizowane będzie od dnia 18 lipca 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Krośnie przy ul. Grodzkiej 49, w godzinach od 15.30 do 18.30. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o bezpośredni kontakt z kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej tel. 13/42 00 790, celem przyjęcia zgłoszenia i dopełnienia procedury rekrutacji.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie