Prezydent Bronisław Komorowski uroczyście ratyfikuje w dniu 6.09.2012 r. Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Naocznym świadkiem tego historycznego wydarzenia będzie Pani Joanna Janocha – Prezes Zarządu Głównego.

Ratyfikacja Konwencji to ważne wydarzenie dla osób niepełnosprawnych oraz dla wszystkich Polaków, ale także wielkie wyzwanie: bowiem cały czas ogromny jest dystans pomiędzy prawami a rzeczywistością. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to pierwszy międzynarodowy akt prawny, który w sposób kompleksowy odnosi się do praw osób niepełnosprawnych. Jego istotą jest zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw i podstawowych wolności człowieka wszystkim osobom niepełnosprawnym na równi z innymi. Polskie prawodawstwo zapewnia znakomitą większość praw zapisanych w Konwencji, jednak w codziennym życiu istnieje wiele barier, które uniemożliwiają realizację praw osób niepełnosprawnych, takich jak możliwość pełnego uczestniczenia w życiu obywatelskim i społecznym. Ratyfikacja Konwencji ONZ nakłada obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby niepełnosprawne w realizacji swoich praw. Państwa sygnatariusze tego dokumentu są bowiem zobowiązane do podjęcia wszelkich działań na rzecz urzeczywistniania postanowień Konwencji, monitorowania ich realizacji, a także upowszechniania jej zapisów w świadomości obywateli, także obywateli niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja problemów, a także usuwanie przeszkód rzeczywistych i mentalnych, które stają na drodze realizacji praw osób niepełnosprawnych. Uroczystość będzie transmitowana on-line na stronie www.prezydent.pl, a także na oficjalnych kontach Prezydenta RP na portalach społecznościowych.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie