Uprzejmie informuję, że od dnia 1 września 2012 r. w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Potoku będzie realizowany Program p.n. Wczesna Pomoc Dziecku Niepełnosprawnemu.

Program przeznaczony jest dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w wieku od urodzenia do 7 r.ż.

W ramach Programu prowadzone będą zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci, obejmujące następujących formy wsparcia:

  1. Zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci (w diadach)- 2 godz/m-c, w tym 1 z logopedą i 1 z pedagogiem x 10 diad
  2. Zajęcia warsztatowe dla dzieci- 2 godz/m-c, w tym 1 z logopedą i 1 z pedagogiem x 10 dzieci

Zagadnienia planowane do realizacji w ramach zadania:

  1. budowanie pozytywnej i realistycznej samooceny u dziecka- zajęcia bazujące na mocnych stronach dziecka i realizujące postulat podążania za zainteresowaniami dziecka,
  2. wzmacnianie kompetencji społecznych i emocjonalnych dziecka poprzez rozwijanie zabawy tematycznej i zabawy o charakterze symbolicznym (zabawy funkcjonalne, sekwencyjne oraz iluzyjne),
  3. "Choć opowiem ci bajeczkę ..."- budowanie zasobów osobistych poprzez terapeutyczne oddziaływanie bajek. Jasne strony bycia rodzicem- radzenie sobie, budowanie zasobów u rodziców dzieci o nieprawidłowym rozwoju.

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie OWI (tel kontaktowy : 13/ 43 606 44) do dnia 31 sierpnia 2012r. Liczba miejsc ograniczona, o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie opracowany po zakończonej rekrutacji.
Udział w Programie jest nieodpłatny.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON