Zarząd PSONI Koło w Krośnie informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 11 Zgromadzenia Elektorów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z dnia 17.06.2023 r. składka członkowska od dnia 1 stycznia 2024 r. wynosi 15 zł miesięcznie, tj. 180 zł rocznie.
Wysokość składki członkowskiej dla współmałżonka będącego członkiem Stowarzyszenia - 18 zł rocznie.

 

Składki członkowskie należy wpłacać przelewem na konto:

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Krośnie
Nr konta: 18 1240 2311 1111 0000 3881 0611
Tytuł wpłaty: składka członkowska za 2024 rok, Imię i Nazwisko

lub osobiście w księgowości PSONI Koło w Krośnie (budynek OREW).