Serdecznie dziękujemy Panu Łukaszowi Gadzale – Prezesowi Zarządu KPB-Budownictwo za przekazanie darowizny rzeczowej dla uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie. Długo wyczekiwany nowy rzutnik natychmiast został użyty i będzie służył osobom z niepełnosprawnością intelektualną podczas realizacji różnorodnych zajęć.