Kilkuletnie starania Zarządu Koła PSOUU w Krośnie zaowocowały utworzeniem na terenie Krosna dwóch Zakładów Aktywności Zawodowej:

  • od dnia 14 lipca 2014 r. funkcjonuje Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 16 utworzony w ramach projektu POKL
  • od dnia 1 sierpnia 2014 r. działa Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 3 utworzony w ramach umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego.

W obu zakładach zatrudnionych jest 72 osoby, w tym 55 osób z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Dla niepełnosprawnych pracowników zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej to nowe możliwości na zmianę jakości życia.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie