Wydarzenia i aktualności

 

W Ośrodku Wczesnej Interwencji w Potoku realizujemy projekt współfinansowany ze środków PFRON pn. "Lepszy start szansą na niezależność". Korzysta z niego 50 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Aby zapewnić dzieciom regularną rehabilitację musimy wnieść do projektu wkład własny w wysokości 12.000 zł.

 

PROSIMY O POMOC, WAŻNA JEST KAŻDA ZŁOTÓWKA !

Mieszkańcy Mieszkania Wspomaganego w Potoku otrzymali darowiznę rzeczową od Amway Polska. Przekazanie produkty zostaną wykorzystane do higieny osobistej oraz utrzymania czystości mieszkania.

Serdecznie dziękujemy Amway Polska za zrozumienie naszych potrzeb i przekazaną darowiznę. W obecnej sytuacji, gdy nie mamy żadnego dofinansowania do utrzymania mieszkania, ten gest ma wyjątkowo duże znaczenie.

Od czerwca PSONI Koło w Krośnie realizuje 3 nowe projekty adresowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną:

 

  1. Projekt pn. "Czas na samodzielność" współfinansowany przez powiat krośnieński, którego celem jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Realizowany będzie poprzez prowadzenie regularnych zajęć w formie grupowych treningów samodzielności i zaradności życiowej obejmujących nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w samodzielnym i niezależnym życiu. Okres realizacji: 1.06.2019 r. – 30.11.2019 r.

W sobotę 11 maja 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PSONI Koło w Krośnie. To był bardzo ważny dzień w życiu naszego Koła - po 4 letniej kadencji dokonaliśmy oceny pracy Zarządu i wybraliśmy nowe władze Koła na kolejną kadencję. Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Koła, którzy byli obecni na Zebraniu i aktywnie dyskutowali o dotychczasowych dokonaniach i przyszłości.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie informuje, że tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 11 maja 2019 r. o godz. 930 w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16. W przypadku braku kworum w podanym terminie, wyznacza się następny termin zebrania w tym samym dniu na godz. 945.

 

Celem umożliwienia członkom Stowarzyszenia udziału w Walnym Zebraniu w czasie jego trwania w budynku OREW prowadzone będą zajęcia dla dzieci rodziców uczestniczących w Zebraniu. Ze względów organizacyjnych (zapewnienie odpowiedniej liczby personelu) prosimy o zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach świetlicowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. u kierowników placówek.

Rekrutacja do projektu pn. "Lepszy start szansą na niezależność" w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Potoku

Od 1 kwietnia 2019 r. rusza rekrutacja do projektu pn. "Lepszy start szansą na niezależność" w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Potoku.