Wydarzenia i aktualności

 

Od 1 września 2021 r. przy każdym oddziale PFRON działa Centrum Informacyjno - Doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)

 

W ramach działalności CIDON można uzyskać informacje m.in. na temat:

  • programów realizowanych przez PFRON,
  • projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  • obowiązujących systemów orzecznictwa,
  • dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego,
  • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
  • ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa,
  • instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych

 

CIDON przy Oddziale Podkarpackim - 17 283 93 07

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zapytania członków Koła informujemy, że składki członkowskie można wpłacać przelewem na konto:

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Krośnie

Nr konta: 18 1240 2311 1111 0000 3881 0611

Tytuł wpłaty: składka członkowska za 2021 rok, Imię i Nazwisko

 

Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki rocznej wynosi 120 zł, a dla współmałżonka - 12 zł.

Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach o podatku dochodowym od osób prawnych, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie udostępnia do wglądu  informację o darowiznach w roku podatkowym 2020.

 

Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2020
DO POBRANIA

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie informuje, że tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSONI Koło w Krośnie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 1600Sali Widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza (RCKP) w Krośnie przy ul. Kolejowej 1.

W przypadku braku kworum w podanym terminie, wyznacza się następny termin zebrania w tym samym dniu na godz. 1615.

Zarząd Koła PSONI w Krośnie zwraca się z prośbą o niezawodne przybycie. Obecność na Walnym Zebraniu jest obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia i daje możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje, a tym samym na rozwój Stowarzyszenia i przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dla osób które wolą przelew tradycyjny udostępniamy indywidualny numer konta zrzutki:

89 1750 1312 6886 6849 3872 8886

Tytuł przelewu: 7m2xbs

Odbiorca: zrzutka.pl

5 maja przypada ważne dla nas święto - Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym roku nie możemy pójść ulicami miasta w naszym pomarańczowym Marszu Godności, dlatego postarajmy się w inny sposób pokazać społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną powinny być traktowane z godnością i szacunkiem. A godność to możliwość pracy, nauki, bycia potrzebnym i kochanym.

Dzień Godności to możliwość przypomnienia społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną są takimi samymi ludźmi jak wszyscy - tak samo kochają, bawią się, płaczą, cierpią i walczą ze swoimi słabościami. Chcą się uczyć, pracować, poznawać świat, choć często napotykają na bariery.

Prosimy o rozpropagowanie Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną na Waszych profilach FB, wśród rodziny, sąsiadów, przyjaciół.