Wydarzenia i aktualności

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie informuje, że tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 11 maja 2019 r. o godz. 930 w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16. W przypadku braku kworum w podanym terminie, wyznacza się następny termin zebrania w tym samym dniu na godz. 945.

 

Celem umożliwienia członkom Stowarzyszenia udziału w Walnym Zebraniu w czasie jego trwania w budynku OREW prowadzone będą zajęcia dla dzieci rodziców uczestniczących w Zebraniu. Ze względów organizacyjnych (zapewnienie odpowiedniej liczby personelu) prosimy o zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach świetlicowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. u kierowników placówek.

Rekrutacja do projektu pn. "Lepszy start szansą na niezależność" w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Potoku

Od 1 kwietnia 2019 r. rusza rekrutacja do projektu pn. "Lepszy start szansą na niezależność" w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Potoku.

Już od 1 kwietnia 2019 r. rusza rekrutacja do projektu pn. "Mieszkanie treningowe drogą do samodzielności i niezależności".

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie Mieszkania Treningowego, w którym realizowane będą grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne, mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu. Treningi mieszkalnictwa odbywać się będą w cyklu tygodniowym, wg ustalonego harmonogramu.

 

Informacje o projekcie › do pobrania

Zarząd PSONI Koło w Krośnie zorganizował spotkanie członków naszego Koła. Miało ono charakter noworoczny, ale połączone było z dyskusją na temat działalności Koła, członkostwa w PSONI, roli rodziców w PSONI, wyzwań stojących przed naszą wspólnotą.

Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie OREW, którzy zaprezentowali przestawienie jasełkowe pt. "Hej kolęda, kolęda", zachwycając publiczność swoim kunsztem aktorskim.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodziców i opiekunów serdecznie dziękuje PZU SA za przekazaną darowiznę w kwocie 2 000 zł, którą przeznaczyliśmy na zakup specjalistycznego sprzętu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Jesteś emerytem lub rencistą?  Ty też możesz wesprzeć działalność Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie

 

NAWET JEŚLI NIE ROZLICZASZ SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MOŻESZ WYPEŁNIĆ PIT-OP I WYSŁAĆ GO DO SWOJEGO URZĘDU SKARBOWEGO, KTÓRY PRZEKAŻE 1% TWOJEGO PODATKU DLA NASZEGO STOWARZYSZENIA

 

W załączonym Oświadczeniu o przekazaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego wystarczy wpisać swoje dane : PESEL, nazwisko i imię, datę urodzenia, właściwy Urząd Skarbowy i złożyć podpis.

Oświadczenie można też złożyć w naszych placówkach i zakładach aktywności zawodowej, a my wyślemy do ZUS.