Wydarzenia i aktualności

 

Zarząd PSONI Koło w Krośnie w dniu 23 września 2022 r. zawarł umowę z Gminą Miasto Krosno na realizację zadania pn. "Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie".

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach Programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" i ma na celu poprawę bazy lokalowej placówki, a tym samym warunków do rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością - uczestników zajęć WTZ.

 

Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie

Wycieczka do Wrocławia

OFERTA PRACY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie poszukuje osoby na stanowisko: fizjoterapeuty.

 

Szczegóły oferty na stronie internetowej: oferty.praca.gov.pl

 

W trosce o poprawę warunków rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku, w czasie przerwy wakacyjnej, przeprowadzony został remont łazienek

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą z Powiatem Krośnieńskim na realizację zadania z zakresu administracji rządowej