PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Aktualności:

Pracowity weekend Mentorów

Na zaproszenie Zarządu Koła PSOUU w Krośnie w szkoleniu rodziców w Klimkówce wzięło udział czterech mentorów - pracowników Projektu Systemowego : Pani Teresa Gonet, Pani Paulina Kielar, Pan Wojciech Boczar oraz Pan Roman Pelczar.

Zadaniem Mentorów było podzielenie się z rodzicami swoich niepełnosprawnych kolegów i koleżanek swoimi doświadczeniami związanymi z trudną drogą zmierzającą do podjęcia zatrudnienia.

Cztery osoby, cztery różne historie, cztery drogi do podjęcia jakże ważnej i obarczonej wieloma lękami decyzji. I w końcu cztery zadowolone osoby, które dzięki wsparciu terapeutów i przede wszystkim swoich rodzin podjęły decyzję o zatrudnieniu.

Rodzice biorący udział w szkoleniu z ogromnym zaciekawieniem słuchali wypowiedzi mentorów, zadawali liczne pytania.

W czasie wolnym Mentorzy mieli możliwość skorzystania z atrakcji hotelowych, tj. basen, sauna, kręgle.

Szkolenie w Klimkówce

W dniach 28-29 stycznia 2012 r. w Dworze Ostoia w Klimkówce odbyło się spotkanie integracyjno - szkoleniowe dla rodziców i opiekunów zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie. Tematem szkolenia była „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie szansą na lepszą jakość życia”. W spotkaniu wzięło udział 40 osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy szkolenia skorzystali z warsztatów integracyjnych, wysłuchali wykładów na temat spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia, zapoznali się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi pobytu uczestników w placówkach PSOUU oraz formami i metodami aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Byli również aktywnymi uczestnikami panelu dyskusyjnego z osobami niepełnosprawnymi aktywnymi zawodowo. Spotkanie połączone było z zabawą karnawałową przy muzyce.

Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie z zakresu wspierania ich w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego poprzez wymianę praktycznych doświadczeń. Dzięki wspaniałym prelekcjom, pokazom slajdów oraz wymianie doświadczeń rodzice mogli się przekonać, że ich dzieci pomimo swojej niepełnosprawności są w stanie wykonywać użyteczną pracę.

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo!

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, które odbędzie się w dniach 28-29 styczna 2012 r. w Dworze Ostoja w Klimkówce.

W programie spotkania – warsztaty integracyjne, sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia, omówienie aktualnych przepisów prawnych dotyczących pobytu uczestników w placówkach PSOUU, spotkanie karnawałowe przy muzyce.

Koszt udziału:

  1. dla członka Stowarzyszenia lub jego współmałżonka - 20 zł/osoba,
  2. dla pozostałych osób – 50 zł/osoba.

Dojazd – autokarem, spod budynku OREW.
W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość zapewnieniem opieki czasowej dla dziecka w formie pobytu na treningu mieszkalnictwa.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu wraz z informacją o korzystaniu z dojazdu oraz pobytu dziecka na treningu proszę złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2012 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą u kierownika placówki, do której uczęszcza Wasze Dziecko lub w siedzibie Stowarzyszenia p. nr 24.

Szczegółowe informacje o godzinie wyjazdu wraz z programem pobytu zostaną podane po zakończeniu przyjmowana zgłoszeń.

Przewodniczący Zarządu Koła PSOUU w Krośnie
Grzegorz Bliźniak

Konferencja Grudzień 2011r.

Banner UE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Krośnie

zaprasza na Konferencję nt.:
”Droga do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, podsumowującą realizację projektu „Mniej sprawni nie mniej potrzebni”

Konferencja odbędzie się dnia 14 grudnia 2011r. w Hotelu „Krosno – Nafta” przy ul. Lwowskiej 21 w Krośnie

Rozpoczęcie Konferencji o godz. 10:00 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Program Konferencji »

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

› poznaj szczegóły ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna