ZAPYTANIE OFERTOWE - Dowóz osób z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku z miejsca zamieszkania i odwóz do miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro dotyczy usługi: "Dowóz osób z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku z miejsca zamieszkania i odwóz do miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach".

Przejdź do załączników »

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro dotyczy usługi pn. "Dowóz osób z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie przy ul. Gen. Hallera 6/4 z miejsca zamieszkania i odwóz do miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach".

Przejdź do załączników »

ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę wyposażenia lokalu cukierniczo-gastronomicznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Krośnie

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w dniu 13.07.2018 rozpoczęło postępowanie w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażania lokalu cukierniczo - gastronomicznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Krośnie realizowane w ramach projektu pn. "Zatrudnienie w ZAZ moją szansą" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna Działanie: 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przejdź do załączników »

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie w roku 2018 - UNIEWAŻNIONE

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości 30 000 euro dotyczy usługi: "Dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami do Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie w 2018r."

Przejdź do załączników »

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krośnie w roku 2018 - UNIEWAŻNIONE

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości 30 000 euro dotyczy usługi: "Dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami do Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie w 2018r."

Przejdź do załączników »
Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna