Władze Koła

W dniu 11 kwietnia 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PSONI Koło w Krośnie. W Zebraniu wzięło udział 108 członków Koła. W trakcie Zebrania Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Koła w roku 2014, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła oraz sprawozdanie z kadencji Zarządu Koła.
Następnie w głosowaniu tajnym Walne Zebranie Członków Koła dokonało wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2015-2019, tj. Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną oraz Elektora.

Nowe władze Stowarzyszenia ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie:
Przewodniczący Zarządu Koła - Grzegorz Bliźniak
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła - Zbigniew Hus
Skarbnik - Marta Giemza-Wojnar
Sekretarz - Anita Jastrzębska
Członek - Alina Celej
Członek - Katarzyna Ligęzka
Członek - Krzysztof Gruszka

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Komisji - Małgorzata Długosz
Sekretarz Komisji - Bolesław Bondaronek
Członek - Waldemar Stahl

Elektor Koła: Joanna Janocha

PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna