Władze Koła

W dniu 11 kwietnia 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PSONI Koło w Krośnie. W Zebraniu wzięło udział 108 członków Koła. W trakcie Zebrania Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Koła w roku 2014, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła oraz sprawozdanie z kadencji Zarządu Koła.
Następnie w głosowaniu tajnym Walne Zebranie Członków Koła dokonało wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2015-2019, tj. Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną oraz Elektora.

Nowe władze Stowarzyszenia ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie:
Przewodniczący Zarządu Koła - Grzegorz Bliźniak
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła - Zbigniew Hus
Skarbnik - Marta Giemza-Wojnar
Sekretarz - Anita Jastrzębska
Członek - Alina Celej
Członek - Katarzyna Ligęzka
Członek - Krzysztof Gruszka

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Komisji - Małgorzata Długosz
Sekretarz Komisji - Bolesław Bondaronek
Członek - Waldemar Stahl

Elektor Koła: Joanna Janocha

Projekty PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

Rok wczesnej interwencji

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

Więcej ...

Projekt mieszkania wspomagane

Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w PotokuCo sprawia, że czujemy się szczęśliwi w miejscu w którym mieszkamy? Poznaj projekt mieszkania wspomagane!

Więcej ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna