PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Aktualności:

1% podatku dla Stowarzyszenia PSONI Koło w Krośnie

Drodzy Rodzice, Przyjaciele i Sympatycy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie

Trwa okres składania rozliczeń podatkowych za rok 2018. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dla Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o włączenie się do akcji pozyskiwania 1% poprzez zachęcenie jak największej liczby osób do wsparcia naszej działalności.
Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Corocznie cały dochód z 1% przeznaczany jest na poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich terapię, rehabilitację i edukację.
Każda, nawet najdrobniejsza wpłata jest nieocenioną pomocą dla najbardziej potrzebujących.

 

Jak przekazać 1% podatku? To bardzo proste:

  1. Elektronicznie - na stronie internetowej naszego Koła : www.psonikrosno.org.pl znajduje się program do rozliczenia rocznego PTT-ax, w którym nasz KRS jest już wpisany i program sam wyliczy 1% podatku dla naszej organizacji,
  2. W wersji papierowej - należy wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym, w której wpisujemy nr KRS Stowarzyszenia - 0000039761.

 

Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT?

Ważne informacje dla osób, które chcą przekazać 1% podatku dla OPP w ramach nowej usługi Twój e-PIT, która będzie dostępna od 15 lutego 2019 r.

 

Zarząd PSONI Koło w Krośnie

Turniej piłki nożnej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wczoraj w PROFBUD AREANA w Krośnie odbył się Turniej piłki nożnej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizatorem turnieju był Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie. Na zielonej murawie rywalizowało 8 drużyn: WTZ PSONI Koło w Haczowie, WTZ PSONI Koło w Rymanowie i WTZ PSONI Koło w Krośnie, DPS Zgromadzenia Bonifratrów z Iwonicza, WTZ Stara Wieś, ZAZ Nr 1 i Nr 2 PSONI Koło w Krośnie, ZAZ w Rymanowie Zdroju. Turniej otworzyła pani Agnieszka Zygarowicz Dyrektor PCPR w Krośnie oraz Pan Grzegorz Bliźniak - Przewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie.

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Ginące obrzędy, czyli Staropolskie Integracyjne Andrzejki dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Skąd pochodzi tradycja wróżb andrzejkowych? Nie wiadomo. Wiemy jednak, że na terenie całej Europy uprawiano je już w XII wieku, a i dzisiaj nie brakuje chętnych do wróżenia. Żeby tradycji stało się zadość, na imprezie andrzejkowej zorganizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie bawiło się 230 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. "Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze", dlatego uczestnicy zabawy bawili się w żartobliwe wróżby próbując przewidzieć swoją przyszłość, zwłaszcza matrymonialną i finansową. Organizatorzy zadbali o wspaniałą oprawę muzyczną i DJ-a, który aranżował ciekawe zabawy. Nie dało się usiedzieć w miejscu. No może na chwilę, by posilić się jadłem, które w obfitości zapodano.

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Rehabilitacja 25 plus

Zarząd PSONI Koło w Krośnie przystąpił do realizacji programu "Rehabilitacja 25 plus". Umowa na finansowanie projektu została podpisana w Podkarpackim Oddziale PFRON w Rzeszowie przez Pana Grzegorza Bliźniaka i Pana Zbigniewa Husa - przedstawicieli Zarządu naszego Koła oraz Pana Macieja Szymańskiego - dyrektora Oddziału PFRON. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. W ramach programu ww. placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom z niepełnosprawnością będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami szkół specjalnych przysposabiających do pracy w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). Program jest finansowany ze środków PFRON.

 

Nowe inicjatywy PSONI Koło w Krośnie

Zarząd PSONI Koło w Krośnie utworzył nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością, tj. cukiernię oraz sklep z rękodziełem. Cukiernia mieści się w Krośnie w dzielnicy Polanka ul. Popiełuszki 81/3 i kusi mnogością słodyczy i aromatem pysznej kawy. Sklep z oryginalnym, niepowtarzalnym rękodziełem znajduje się w Galerii Full Market w Krośnie.

Nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym powstały w ramach projektu pn. "Zatrudnienie w ZAZ moją szansą", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz ze środków PFRON. Łącznie utworzono 26 nowych miejsc pracy dla osób mających największe trudności w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się w zatrudnieniu. Pracownicy z niepełnosprawnością pracują również na stanowiskach pracy utworzonych w ramach projektu w prowadzonych przez Koło zakładach aktywności zawodowej, tj. w pralniach wodnych, w gastronomii, w działach porządkowych oraz przy produkcji podpałek i konfekcjonowaniu.

Sklep z rękodziełem

 

Cukiernia

 

 

 

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

› poznaj szczegóły ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna