PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Aktualności:

Informacja dla członków Koła

Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków PSONI Koło w Krośnie z dnia 8 maja 2018 r.  od 1 stycznia 2019 r. składka członkowska wynosi 120 zł rocznie, tj. 10 zł miesięcznie.

 

Zarząd PSONI Koło w Krośnie

Wycieczka Kresami Wschodnimi

Zarząd Koła PSONI w Krośnie w dniach 19.09.2018 - 20.09.2018 r. organizuje dla członków Stowarzyszenia dwudniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Lublina i Zamościa. Organizator zapewnia: przejazd, ubezpieczenie, obiadokolację, nocleg w hotelu, śniadanie, obiad.

Wyjazd nastąpi w dniu 19.09.2018r. o godz. 5:45 z parkingu OREW (ul. Powstańców Śląskich 16). Planowany powrót w dniu 20.09.2018 r. w godz. nocnych. (około 22-23)

Program wycieczki › DO POBRANIA

Projekt - zatrudnienie w ZAZ moją szansą

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie rozpoczyna realizację Projektu pt. "Zatrudnienie w ZAZ moją szansą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 26 osób z niepełnosprawnościami (13 kobiet, 13 mężczyzn) poprzez zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej działającym przy PSONI Koło w Krośnie. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. Wiek: kobiety 18-58 lat, mężczyźni - 18-63 lata
  2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) lub umiarkowanym (ze względu na upośledzenie umysłowe, schorzenie psychiczne lub autyzm)
  3. Zamieszkują na terenie jednego z powiatów: Krosno grodzki, krośnieński, brzozowski, sanocki, jasielski, strzyżowski.
» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

› poznaj szczegóły ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna