Realizacja projektu "Asystenci na miarę"

Projekt "Asystenci na miarę" jest odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami

 Więcej ...

Rok wczesnej interwencji

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

Więcej ...

Projekt mieszkania wspomagane

Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w PotokuCo sprawia, że czujemy się szczęśliwi w miejscu w którym mieszkamy? Poznaj projekt mieszkania wspomagane!

Więcej ...

Aktualności:

Wycieczka Kresami Wschodnimi

Zarząd Koła PSONI w Krośnie w dniach 19.09.2018 - 20.09.2018 r. organizuje dla członków Stowarzyszenia dwudniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Lublina i Zamościa. Organizator zapewnia: przejazd, ubezpieczenie, obiadokolację, nocleg w hotelu, śniadanie, obiad.

Wyjazd nastąpi w dniu 19.09.2018r. o godz. 5:45 z parkingu OREW (ul. Powstańców Śląskich 16). Planowany powrót w dniu 20.09.2018 r. w godz. nocnych. (około 22-23)

Program wycieczki › DO POBRANIA

Projekt - zatrudnienie w ZAZ moją szansą

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie rozpoczyna realizację Projektu pt. "Zatrudnienie w ZAZ moją szansą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 26 osób z niepełnosprawnościami (13 kobiet, 13 mężczyzn) poprzez zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej działającym przy PSONI Koło w Krośnie. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. Wiek: kobiety 18-58 lat, mężczyźni - 18-63 lata
  2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) lub umiarkowanym (ze względu na upośledzenie umysłowe, schorzenie psychiczne lub autyzm)
  3. Zamieszkują na terenie jednego z powiatów: Krosno grodzki, krośnieński, brzozowski, sanocki, jasielski, strzyżowski.
» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Wsparcie Fundacji PGE

Projekt pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krośnie” został dofinansowany przez Fundację PGE. Pomoc Fundacji PGE pozwoliła nam zakończyć dwuletnie starania obejmujące likwidację barier architektonicznych i umożliwi osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami swobodne i bezpieczne poruszanie się po obiekcie Warsztatu i terenie przyległym do placówki.

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna