PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Aktualności:

Turniej piłki nożnej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wczoraj w PROFBUD AREANA w Krośnie odbył się Turniej piłki nożnej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Organizatorem turnieju był Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie. Na zielonej murawie rywalizowało 8 drużyn: WTZ PSONI Koło w Haczowie, WTZ PSONI Koło w Rymanowie i WTZ PSONI Koło w Krośnie, DPS Zgromadzenia Bonifratrów z Iwonicza, WTZ Stara Wieś, ZAZ Nr 1 i Nr 2 PSONI Koło w Krośnie, ZAZ w Rymanowie Zdroju. Turniej otworzyła pani Agnieszka Zygarowicz Dyrektor PCPR w Krośnie oraz Pan Grzegorz Bliźniak - Przewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie.

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Ginące obrzędy, czyli Staropolskie Integracyjne Andrzejki dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Skąd pochodzi tradycja wróżb andrzejkowych? Nie wiadomo. Wiemy jednak, że na terenie całej Europy uprawiano je już w XII wieku, a i dzisiaj nie brakuje chętnych do wróżenia. Żeby tradycji stało się zadość, na imprezie andrzejkowej zorganizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie bawiło się 230 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. "Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze", dlatego uczestnicy zabawy bawili się w żartobliwe wróżby próbując przewidzieć swoją przyszłość, zwłaszcza matrymonialną i finansową. Organizatorzy zadbali o wspaniałą oprawę muzyczną i DJ-a, który aranżował ciekawe zabawy. Nie dało się usiedzieć w miejscu. No może na chwilę, by posilić się jadłem, które w obfitości zapodano.

» POZNAJ SZCZEGÓŁY

Rehabilitacja 25 plus

Zarząd PSONI Koło w Krośnie przystąpił do realizacji programu "Rehabilitacja 25 plus". Umowa na finansowanie projektu została podpisana w Podkarpackim Oddziale PFRON w Rzeszowie przez Pana Grzegorza Bliźniaka i Pana Zbigniewa Husa - przedstawicieli Zarządu naszego Koła oraz Pana Macieja Szymańskiego - dyrektora Oddziału PFRON. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. W ramach programu ww. placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom z niepełnosprawnością będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami szkół specjalnych przysposabiających do pracy w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). Program jest finansowany ze środków PFRON.

 

Nowe inicjatywy PSONI Koło w Krośnie

Zarząd PSONI Koło w Krośnie utworzył nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością, tj. cukiernię oraz sklep z rękodziełem. Cukiernia mieści się w Krośnie w dzielnicy Polanka ul. Popiełuszki 81/3 i kusi mnogością słodyczy i aromatem pysznej kawy. Sklep z oryginalnym, niepowtarzalnym rękodziełem znajduje się w Galerii Full Market w Krośnie.

Nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym powstały w ramach projektu pn. "Zatrudnienie w ZAZ moją szansą", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz ze środków PFRON. Łącznie utworzono 26 nowych miejsc pracy dla osób mających największe trudności w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się w zatrudnieniu. Pracownicy z niepełnosprawnością pracują również na stanowiskach pracy utworzonych w ramach projektu w prowadzonych przez Koło zakładach aktywności zawodowej, tj. w pralniach wodnych, w gastronomii, w działach porządkowych oraz przy produkcji podpałek i konfekcjonowaniu.

Sklep z rękodziełem

 

Cukiernia

 

 

 

Ginące obrzędy. Staropolskie Integracyjne Andrzejki dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

22 listopada br. Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie organizuje zabawę andrzejkową dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Zabawa odbędzie się w sali Kompleksu Rekreacyjno - Rozrywkowego "Dwa Serca" w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 80. W programie liczne atrakcje, w tym wróżby andrzejkowe i inne tradycje związane z tym dniem.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON, będących w dyspozycji Powiatu Krośnieńskiego oraz Miasta Krosna. Wysokość dofinansowania - Powiat Krośnieński 2 000 zł, Miasto Krosno 620,43 zł

 

 

 

 

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

› poznaj szczegóły ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna