Szanowni Państwo - członkowie PSONI Koło w Krośnie, osoby z niepełnosprawnością uczęszczające do placówek prowadzonych przez nasze Koło oraz zatrudnione w zakładach aktywności zawodowej, Rodzice/opiekunowie osób z niepełnosprawnością korzystających z naszych placówek i ZAZ.

 

Zarząd PSONI Koło w Krośnie serdecznie zaprasza Państwa na Wigilijne Spotkanie Społeczności PSONI Koło w Krośnie, które odbędzie się w dniu 14.12.2023 r. o godz. 11.00 w restauracji ELWIT w Krośnie (ul. Zręcińska 82)

To ważny moment w życiu naszej Społeczności, dający poczucie wspólnoty, bliskości i wzajemnego wsparcia. Dlatego postarajmy się abyśmy spotkali się liczną grupą i razem przeżywali podniosłość tego wydarzenia. Prosimy, aby Członek PSONI Koło w Krośnie lub Rodzic/Opiekun osoby z niepełnosprawnością przybył na to spotkanie wraz ze swoim dzieckiem - uczestnikiem zajęć placówek/pracownikiem ZAZ.

W dniu 14.12.2023 r. nasze placówki będą prowadzić zajęcia w pełnym zakresie dla osób, które nie będą uczestniczyć w Wigilii. W związku z tym placówki nie będą w stanie zapewnić dowozu i opieki uczestnikom biorącym udział w spotkaniu wigilijnym.

Dla Członków PSONI Koło w Krośnie oraz osób z niepełnosprawnością będących uczniami OREW, uczestnikami zajęć WTZ, ŚDS, projektów oraz pracownikami zakładów aktywności zawodowej udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Rodzic/Opiekun towarzyszący uczestnikowi zajęć/pracownikowi ZAZ, który nie jest członkiem PSONI Koło w Krośnie ponosi odpłatność w kwocie 60 zł.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu w terminie do 30 listopada 2023 r. do godz. 10.00 u kierowników placówek/zakładów aktywności zawodowej.

 

Zarząd PSONI Koło w Krośnie

 

Wigilia - informacja dla członków koła