Gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2 600 kWh lub 3 000 kWh muszą złożyć do 30 czerwca 2023 r. do swojego sprzedawcy stosowne oświadczenie.

W grupie upoważnionej do skorzystania ze zwiększonych limitów zużycia energii elektrycznej są osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, osoby zamieszkujące z osoba z niepełnosprawnością, rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Gospodarstwa, którym nie przysługują podwyższone limity nie muszą składać oświadczenia. Będą one z urzędu korzystały z limitu 2 000 kWh.

 

Wzór oświadczenia do PGE › DO POBRANIA [pdf]