W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSONI Koło w Krośnie. Pracowaliśmy jak zawsze - powitaliśmy nowych członków, przyjęliśmy sprawozdania z działalności Koła w roku 2023, rozmawialiśmy o potrzebach osób z niepełnosprawnością i możliwościach ich zaspokojenia przez Koło. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na Zebraniu członkom Koła za poświęcony czas, za dyskusję, za wnioski. Dziękujemy również pracownikom OREW Krosno za pomoc w zorganizowaniu Zebrania oraz Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 za przygotowanie słodkiego poczęstunku.