Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro dotyczy usługi: "Dowóz osób z niepełnosprawnością do Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku z miejsca zamieszkania i odwóz do miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach".

 

Lista załączników do zapytania: