Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości 30 000 euro dotyczy usługi: "Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku"

 

Lista załączników do zapytania: