Zapytanie ofertowe II dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości 14 000 euro dotyczy usługi: „Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie”.

 

Lista załączników do zapytania: