Uczestnicy projektu pn. "Mieszkanie treningowe drogą do samodzielności i niezależności" realizują Indywidulane Programy Działania. W trakcie treningu umiejętności życia codziennego nabywają i doskonalą umiejętności z zakresu samoobsługi, planowania i realizacji zakupów, przygotowywania posiłków i wykonywania prac porządkowych. Z kolei każde wyjście z mieszkania jest związane z realizacją treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych i obejmuje nawiązywanie kontaktów z ludźmi, umiejętność bycia aktywnym członkiem grupy poza rodziną, umiejętność pełnienia różnych ról społecznych oraz załatwiania spraw z nimi związanych, orientację w środowisku społecznym, umiejętność organizowania sobie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań.

W wyniku przeprowadzonej akcji informacyjnej i rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym 12 kobiet i 18 mężczyzn.