W wyniku przeprowadzonej akcji informacyjnej i rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym 12 kobiet i 18 mężczyzn.