Podczas pierwszych zajęć warsztatowych prowadzone były m.in. rozmowy na temat pasji i zainteresowań, ozdabiane były dzienniczki aktywności, które towarzyszyć będą Uczestnikom przez cały czas trwania projektu. Uczestnicy zajęć warsztatowych przygotowali również pyszną i zdrową przekąskę.