Projekt

pn. "Hortiterapia - innowacyjną metodą wspomagania rehabilitacji i terapii"

dofinansowany ze środków

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

w ramach konkursu "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2022

 

Moduł IV Programu – integracja i innowacyjność, działanie 2 - rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Termin realizacji: 1 kwietnia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.

Warunki rekrutacji:

  1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  2. Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do projektu oraz zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa zajęciach projektu.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Założenia projektowe obejmują prowadzenie grupowych zajęć wspierających obejmujących:

  1. prace ogrodnicze - uczestnicy projektu przy wsparciu terapeutów będą aktywnie uczestniczyć w działaniach przekształcających tereny zielone w ogrody sensoryczne,
  2. zajęcia z elementami relaksacji i terapii ruchowej z wykorzystaniem infrastruktury sportowej placówek, które będą miały na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz wskazanie możliwości rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu.

 

Zajęcia projektowe realizowane są dwa razy w tygodniu (łącznie 60 spotkań), w godzinach 15:30-18:30 Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie i w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku.

Projekt dofinansowany ze środków MRiPS w kwocie 31 528,00 zł.