Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychProjekt pn. Wsparcie dorosłych osób głęboko wielorako niepełnosprawnych w codziennym życiu - trening mieszkalnictwa.

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2013r. do 31 marca 2016r.