Projekt realizowany w ramach zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej przez Wojewodę Podkarpackiego.

Okres realizacji projektu: sierpień 2011r. - grudzień 2011r.

Celem głównym projektu jest prowadzenie regularnych zajęć terapeutycznych, w tym z zakresu socjoterapii, dla 20 osób (dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie), zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie.Udział w projekcie jest nieodpłatny.