Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zlecanie zadań przez PFRON - konkurs 5
Projekty realizowane od roku 2010 w ramach zlecania zadań przez PFRON obejmują:

  1. Wsparcie dorosłych osób głęboko wielorako niepełnosprawnych w codziennym życiu - trening mieszkalnictwa.
  2. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Krośnie.
  3. Kompleksowa rehabilitacja i terapia osób dorosłych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku.
  4. Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych typach placówek - Ośrodek Wczesnej Interwencji.

Łączna liczba uczestników zadania : 240 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Okres realizacji w/w projektów – 1 stycznia 2010r. – 31 marca 2013r.