Projekt pn. "Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Krośnieńskiego, w kwocie 10.000,00 zł.

Uczestnikami zadania jest 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego.

Okres realizacji: od 1 maja 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.