PSONIMiasto Krosno Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Krosna w kwocie 1000 zł

Realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie. W projekcie wzięło udział 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców Miasta Krosna.

Okres realizacji : 14 czerwiec 2017 r.

II Dzień Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Upowszechnienie osiągniętych rezultatów.

II Dzień Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Upowszechnienie osiągniętych rezultatów. W dniu 14 czerwca 2017 r. w Ogródku Jordanowskim w Krośnie odbyła się impreza o charakterze pikniku sportowego w ramach zadania publicznego: Podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, Tytuł zadania publicznego: II Dzień Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Działanie realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie i współfinansowane ze środków Gminy Krosno. Celem zadania było promowanie wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie Miasta Krosna zdrowego stylu życia, integracja ze środowiskiem lokalnym, zmiana postrzegania przez społeczeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną, integracja i współdziałanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, propagowanie aktywności fizycznej wśród osób z  niepełnosprawnością intelektualną, wzrost świadomości osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczący ochrony zdrowia, popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu oraz integracja różnych środowisk wokół wspólnej idei.

W II Dniu Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wzięło udział 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańców Miasta Krosna. Poprzez zróżnicowanie działań podejmowanych przez uczestników imprezy oraz proponowane formy aktywności, wśród uczestników nastąpił wzrost poziomu świadomości dotyczący zdrowego stylu życia. Uczestnicy poznali różnorodne formy aktywności ruchowej. Plenerowy charakter imprezy pozwolił na zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną przez środowisko lokalne (przypadkowe osoby z chęcią brały udział m.in. w rozgrzewce, kibicowały uczestnikom, nawiązywały rozmowy). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną z różnych placówek współdziałały ze sobą, wzajemnie sobie kibicowały, nastąpiła integracja środowisk. Poprzez interakcję z przechodniami, przypadkowymi osobami, studentami z PWSZ w Krośnie nastąpiła integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte w całości a ich oddziaływanie ma charakter trwały i skutkuje znaczną poprawą ogólnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Krosno, dnia 28 lipca 2017 r.