Starostwo Powiatowe w Krośnie Zadanie współfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Krośnie, w kwocie 7.750,00 zł. W ramach niniejszego projektu zrealizowane zostaną:

  1. warsztaty z zakresu podstawowej wiedzy prawnej i obywatelskiej: procedury w instytucjach użyteczności publicznej, prawa obywatelskie
  2. warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej obejmujące :
    - warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy
    - warsztaty praktyczne - nabycie umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem zadań na różnych stanowiskach pracy, np. pracownik porządkowy, pracownik pralni, itp. oraz nauka czynności związanych z wytwarzaniem podpałki ekologicznej.

Uczestnikami zadania jest 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego.

Okres realizacji : od dnia 1 sierpnia 2012r. do dnia 15 grudnia 2012r.