Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie i Potoku”.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie i Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Potoku.
Wszystkie zadania planowane do realizacji w ramach projektu, są ukierunkowane na wsparcie efektywności energetycznej i racjonalnego zarządzania energią w infrastrukturze należącej do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Krośnie i Potoku. Dzięki temu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię w przedmiotowych budynkach, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię oraz zmniejszenie emisji CO2.

Cele ogólne:

  • poprawa stanu technicznego obiektów należących do PSONI Koło w Krośnie;
  • wzrost komfortu cieplnego odczuwalnego przez użytkowników;
  • racjonalizacja kosztów zaopatrzenia budynków w energię;
  • zmniejszenie emisji CO2

Całkowita wartość projektu - 1 209 712,27 zł
Dofinansowanie Funduszu - 1 028 255,40 zł

Termin realizacji projektu: 1 luty 2016 r. - 29 grudnia 2017 r.