Mieszkańcy Mieszkania Wspomaganego w Potoku aktywnie uczestniczą w obowiązkach, które wymagają od nich współpracy i zaangażowania, aby osiągnąć zamierzony cel. W dniu dzisiejszym w naszym domu odbywało wielkie pranie oraz czynności z nim związane. Pomiędzy mieszkańcami zostały podzielone zadania - część wkładała brudne ubrania do pralek, wsypywała proszek, pozostali zajęli się ustawianiem odpowiedniego programu oraz ich uruchomieniem. Efektem pracy były czyste, pachnące ubrania, które następnie zostały uprasowane i złożone w szafach. Po skończonej pracy posprzątaliśmy pralnie, pomyliśmy podłogi i udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.

 

Aleksandra SĘP
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej