Klub Aktywności to przede wszystkim trening spędzania czasu wolnego, dlatego na zajęciach uczestnicy rozwijają zainteresowania według własnych preferencji i możliwości - rysują, malują, oglądają albumy, książki, zdjęcia, bawią się, grają w różne ciekawe gry, wykonują czynności praktyczne i użyteczne dla innych. Biorą także udział w spotkaniach towarzyskich, wychodzą do restauracji, sklepów samoobsługowych, cukierni. W miarę możliwości spacerują po okolicy, spędzając czas na rekreacji i aktywnym wypoczynku.