W Klubie Aktywności uczestnicy nabywają szereg umiejętności, miedzy innymi doskonalą się w zakresie zdrowego i higienicznego stylu życia. Podczas zajęć rozwijają umiejętności związane z dbaniem o estetyczny wygląd zewnętrzny i higienę ciała. W ramach treningu higieny uczą się wprowadzać praktyki prozdrowotne, rozumieją potrzebę dobrego odżywiania, unikają zagrożeń dotyczących zdrowia, uczą się właściwego zachowania, aby bezpiecznie reagować w każdej sytuacji.