Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie poszukuje osoby na stanowisko: Główny Księgowy/Główna Księgowa

 

I. Termin składania ofert : do 15 grudnia 2021 r. do godz. 10.00

II. Sposób składania ofert : drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Liczba miejsc pracy: 1 etat

 

IV. Wymagania:

 1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 2. Kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:

 1. obsługa programów : OPTIMA – PŁACE, ZUS – PŁATNIK, OPTIMA – KADRY, OPTIMA – KSIĘGOWOŚĆ,
 2. prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości Stowarzyszenia
 3. finansowa realizacja projektów zewnętrznych (np. PFRON, RPO WP, Urząd Miasta, Powiat)
 4. współdziałanie z innymi pracownikami księgowości oraz kierownikami placówek/zaz-ów/koordynatorami projektów w celu realizacji zadań, które tego wymagają,
 5. prowadzenie kontroli wewnętrznej.

 

VI. Wymagane dokumenty:

Oferta kandydata/ki powinna zawierać w szczególności:

 1. list motywacyjny,
 2. Curriculum Vitae z przebiegiem pracy zawodowej (mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy)

 

VII. Miejsce i warunki pracy:

 1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16, 38-400 Krosno,
 2. Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu, umowa o pracę, tj. od 1 stycznia 2022 r.
 3. Szczegółowych informacji dotyczących składania oferty udziela : Pan Grzegorz Bliźniak - Przewodniczący Zarządu PSONI Koło w Krośnie tel. 512 190 231

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PSONI Koło w Krośnie

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) tzw. RODO – informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody w przyszłych rekrutacjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) tzw. RODO,
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat,
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jej wyrażenia oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Podanie danych osobowych jest wymagane od Pani/Pana na podstawie przepisu prawa (Kodeks pracy). Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie uniemożliwi przeprowadzenie Pani/Pana rekrutacji. W zakresie niewymaganym przez przepisy prawa podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o pracę.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w PSONI Koło w Krośnie.