Podjęcie działań mających na celu utworzenie nowej placówki dla absolwentów OREW – osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną