1. Prowadzenie stałej działalności na rzecz budowy tożsamości organizacyjnej, szerzenia celów i misji Stowarzyszenia, w tym organizacja imprez integracyjnych adresowanych do rodziców - członków Koła,
  2. Kontynuowanie działań zmierzających do zapewnienia stałego finansowania Mieszkania Wspomaganego w Potoku,
  3. Zagospodarowanie terenu wokół Mieszkania Wspomaganego w Potoku,
  4. Kontynuowanie działań mających na celu zapewnienie finansowania 26 miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością po zakończeniu projektu RPOWP pn. "ZAZ moją szansą",
  5. Kontynuowanie działań mających na celu zwiększenie miejsc w środowiskowych domach samopomocy,
  6. Pozyskanie środków finansowych na realizację zaleceń konserwatorskich dotyczących zabytkowego spichlerza w Potoku,
  7. Rozwijanie działalności gospodarczej Zakładów Aktywności Zawodowej oraz prowadzenie stałego monitoringu działalności merytorycznej, w tym w zakresie zatrudniania ONI poza ZAZ,
  8. Pozyskiwanie środków finansowanych na kontynuację projektów tj. treningi mieszkalnictwa, wczesna interwencja, zajęcia dodatkowe,
  9. Sfinalizowanie wniosków złożonych w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami - III" obejmujących zakup 3 samochodów do przewozu osób z niepełnosprawnością,
  10. Rozwijanie tworzonego przez kolejne pokolenia rodziców systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.